"Το Κρητικό Ρόγδι"

Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ροδιού Κρήτης

Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ροδιού "Το Κρητικό Ρόγδι"
Ειρήνης και Φιλίας 24-26, Άγιος Ιωάννης Χωστός
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ.71500
Τηλέφωνο: +30 2818 10 2817

Ιστοσελίδα: www.rogdi.gr

Facebook: Rogdi

Company Gallery 01
Company Gallery 02
Company Gallery 03
Company Gallery 04